Common Narrow Angle Spray Nozzle

หัวฉีดสเปรย์น้ำแบบมุมแคบ

เหมาะสำหรับงานฉีดล้างทำความสะอาดที่ต้องการความแรงของน้ำ