VORTEX TUBE
อุปกรณ์เป่าลมเย็น

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเป่าลมเย็น

VORTEX TUBE

หลักการทำงานของ VORTEX TUBE ที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการทำลมเย็น

  • ใช้ลมจากเครื่องอัดอากาศ AIR COMPRESSOR
  • เกิดการถ่ายเทความร้อนของลมภายใน VORTEX TUBE
  • แยกลมร้อนและลมเย็นออกจากกัน

ประโยชน์หลักของ VORTEX TUBE

  • ได้ลมเย็นสูงสุดถึง -46 องศาเซลเซียส
  • ให้ความเย็นมากกว่า 10,000 BTUต่อชั่วโมง
  • มีขนาดเล็กเบา
  • ติดตั้งง่าย
OSHA